Relatietherapeuten Register Nederland

Je vindt erkende relatietherapeuten in dit kwaliteitsregister

Vind een geregistreerde vakbekwame relatietherapeut

Het Relatietherapeuten Register Nederland is in het leven geroepen om partners die problemen ervaren in hun relatie te informeren over de kwaliteit van relatietherapeuten. Ervaar jij problemen in je relatie, dan kun je via het Relatietherapeuten Register een ervaren en vakbekwame relatietherapeut vinden die beschikt over alle kwaliteiten waaraan een goede en moderne relatietherapeut moet voldoen.

Het beroep van relatietherapeut is niet door wettelijke regelgeving ingekaderd en de titel ‘relatietherapeut’ is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich relatietherapeut mag noemen, ongeacht opleiding, kwaliteit van (ethisch) handelen en ervaring. De relatietherapeuten die je vindt in het Relatietherapeuten Register Nederland voldoen aan de ethische- en kwaliteitsnormen voor het uitoefenen van het vak van relatietherapeut en spannen zich in om deze kwaliteitsstandaard ook in de toekomst te behouden. Het Relatietherapeuten Register Nederland ziet erop toe dat aangesloten relatietherapeuten worden beoordeeld op hun kwaliteiten als relatietherapeut en zichzelf steeds verder ontwikkelen door een goede en regelmatige beroepsuitoefening (ervaring) en bijscholing.

Beroepscode voor Relatietherapeuten

De standaarden waaraan relatietherapeuten moeten voldoen om toegelaten te worden tot het Relatietherapeuten Register Nederland zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Relatietherapeuten. Deze Beroepscode is bedoeld om de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. In de Beroepscode voor Relatietherapeuten worden de basisprincipes en de ethische standaarden voor het beroep van relatietherapeut uiteengezet. De Beroepscode bevat richtlijnen over diverse onderwerpen zoals jouw rechten als cliënt, eisen ten aanzien van verantwoordelijkheid en professionaliteit van de relatietherapeut en over integriteit, vertrouwelijkheid, privacy en de relatie tussen relatietherapeut en cliënt(en).

De Beroepscode voor Relatietherapeuten omvat ethische richtlijnen en professionele normen voor gedrag. Het is belangrijk op te merken dat de exacte inhoud en richtlijnen in de Beroepscode kunnen veranderen over de tijd, aangezien ze worden aangepast aan nieuwe inzichten, wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. De Beroepscode is met andere woorden een ‘levend document’ dat kan (en moet) evolueren naarmate de professionele standaarden en praktijken veranderen. Zowel professionals uit het veld als cliënten zijn uitgenodigd bij te dragen aan de evolutie van het document, om ervoor te zorgen dat de Beroepscode relevant en actueel blijft.

Beroepsprofiel van de relatietherapeut

Hulpverleners moeten, in zijn algemeenheid, over een aantal competenties beschikken om hun beroep op een voldoende niveau uit te kunnen oefenen. Het minimale niveau van deze competenties doen zij op in een bacheloropleiding of een academische opleiding, eventueel met post-academische nascholing. De competenties worden vervolgens verder ontwikkeld en versterkt door praktijkervaring, nascholing, intervisie en/of supervisie. Over welke competenties een hulpverlener precies moet beschikken hangt af van het werkveld en de doelgroep van de hulpverlener alsmede het niveau waarop de hulpverlener opereert.

In Nederland zijn duizenden hulpverleners werkzaam als relatietherapeut. Desondanks worden in Nederland voor het beroep relatietherapeut nergens duidelijke competenties onderscheiden en beschreven. Ook een eenduidige en concrete definitie van het beroep lijkt te missen. Het opstellen van een competentieprofiel voor het beroep relatietherapeut is om verschillende redenen van groot belang. In het Beroepsprofiel van de relatietherapeut wordt daarom een start gemaakt met het beschrijven van de competenties voor het beroep relatietherapeut.

Registratie voor relatietherapeuten

De standaarden waaraan relatietherapeuten moeten voldoen om toegelaten te worden tot het Relatietherapeuten Register Nederland zijn vastgelegd in de Beroepscode, het Beroepsprofiel en het Opleidingsprofiel op deze website.

Je kunt je als relatietherapeut registreren in het Relatietherapeuten Register als je beschikt over voldoende opleiding en daarnaast je kennis en vaardigheden up-to-date houdt en uitbreidt door supervisie. Verder is het voor registratie belangrijk dat je als professional actief bent als relatietherapeut of met regelmaat relatietherapeutische interventies pleegt in een professionele setting (bijvoorbeeld als onderdeel van een beroep in de gezondheidszorg of als maatschappelijk werker of andere hbo of wo-functie).

Als je beschikt over voldoende opleiding en de Beroepscode voor relatietherapeuten onderschrijft, kun je je laten registreren als Register Relatietherapeut A. Beschik je (nog) niet over voldoende opleiding, maar werk je al wel volgens de Beroepscode, dan kun je je laten registreren als Register Relatietherapeut B. Wil je weten hoe je je registreert? Ga dan naar de pagina Registratie.

Opleidingsprofiel opleiding tot relatietherapeut

Binnen de in het Beroepsprofiel voor de relatietherapeut geschetste competentiedomeinen en op basis van de definitie van het beroep van relatietherapeut kunnen een aantal competenties worden onderscheiden. Op de pagina over het Opleidingsprofiel beschrijven we – op basis van vier onderscheiden competentiedomeinen en competentieprofielen van het AAMFT en NVRG – per competentiedomein welke competenties dat zouden kunnen zijn. We bespreken daartoe het Opleidingsprofiel van de opleiding Relatietherapeut ACT van StressWise Academy, omdat dit Opleidingsprofiel kan worden gezien als een ‘rolmodel’: de opleiding is onder anderen gebaseerd op de definitie van relatietherapeut zoals neergelegd in het Beroepsprofiel.

Waarom dit kwaliteitsregister en wie zijn betrokken?

Het Relatietherapeuten Register Nederland is in het leven geroepen om mensen die hulp zoeken bij relatieproblemen te informeren over de kwaliteit van relatietherapeuten. Het beroep van relatietherapeut is niet door wettelijke regelgeving ingekaderd en de titel ‘relatietherapeut’ is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich relatietherapeut mag noemen, ongeacht opleiding, kwaliteit van (ethisch) handelen en ervaring. De relatietherapeuten die je vindt in het Relatietherapeuten Register Nederland voldoen aan de ethische- (de register relatietherapeut B) en kwaliteitsnormen (de register relatietherapeut A) voor het uitoefenen van het vak van relatietherapeut en spannen zich in om deze kwaliteitsstandaard ook in de toekomst te behouden.

Heb je vragen? Neem contact op

Het Relatietherapeuten Register is een kwaliteitsregister voor relatietherapeuten in Nederland. Het Register voorziet primair in een behoefte van particulieren (stellen) aan informatie over wat een goede relatietherapeut is, welke competenties zij of hij heeft en aan welke ethische en kwaliteitsnormen de relatietherapeut is gebonden. Het Register bedient drie doelgroepen en vervult dan ook drie verschillende functies:

  • Particulieren (consumenten) vinden in Het Register vakbekwame moderne relatietherapeuten;
  • Relatietherapeuten kunnen zich laten registeren in Het Register, zodat zij de erkenning krijgen waarop zij vanwege hun kennis en kunde recht hebben;
  • Opleiders krijgen via het opleidingsprofiel in Het Register een goed beeld van waaraan een gedegen opleiding tot relatietherapeut zou moeten voldoen.

Heb jij als particulier een vraag. Wil jij je als relatietherapeut laten registreren of wil je meer informatie. Ben je als opleider geïnteresseerd in een samenwerking of accreditatie. Neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen
Bekijk hier de antwoorden op enkele veelgestelde vragen aan onze partner RelatietherapieWijzer
Hoe vind ik een goede relatietherapeut?

Het vinden van een goede relatietherapeut is een belangrijke stap om aan je relatie te werken. We doen hieronder enkele suggesties om je te helpen bij het vinden van een geschikte relatietherapeut.

Vraag aanbevelingen via vrienden, familieleden of collega’s die eerder relatietherapie hebben gevolgd. Persoonlijke ervaringen en aanbevelingen kunnen waardevol zijn bij het vinden van een goede therapeut. Of zoek naar recensies van andere cliënten om een idee te krijgen van de ervaringen met een bepaalde relatietherapeut. Dit kan je helpen om een beter beeld te krijgen van de benadering en effectiviteit van de relatietherapeut.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek of kennismakingsgesprek. Veel therapeuten bieden kosteloos of tegen gereduceerd tarief een kennismakingsgesprek aan. Dit geeft je de gelegenheid om de relatietherapeut te ontmoeten, vragen te stellen en te beoordelen of er een goede klik is.

Het vinden van de juiste relatietherapeut kan wat tijd en onderzoek vergen. Haast je niet bij het nemen van een beslissing. Het is belangrijk dat je je comfortabel voelt bij de therapeut en vertrouwen hebt in zijn of haar expertise. Zorg ervoor dat de relatietherapeut gekwalificeerd is en een passende opleiding heeft, en geregistreerd is in het Relatietherapeuten Register. Laat RelatietherapieWijzer je helpen. Bij ons vind je alleen geregistreerde en gekwalificeerde relatietherapeuten.

Onthoud dat het succes van relatietherapie niet alleen afhangt van de therapeut, maar ook van de inzet en openheid van jou en je partner. Het kan een proces zijn dat tijd, toewijding en inspanning vergt, maar het kan enorm waardevol zijn voor het verbeteren van je relatie.

Hoeveel kans van slagen heeft relatietherapie?

De kans op succes in relatietherapie varieert afhankelijk van factoren als de ernst van de problemen, jullie motivatie en betrokkenheid, de therapeutische aanpak en jullie inzet tijdens en buiten de therapie. Hoewel er geen garantie is op succes, is relatietherapie in veel gevallen zeer effectief gebleken. We noemen hieronder enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de kans van slagen van relatietherapie.

Bereidheid en motivatie
Het is belangrijk dat jullie beiden gemotiveerd zijn om aan jullie relatie te werken en beiden openstaan voor verandering. Een positieve en actieve betrokkenheid bij relatietherapie vergroot de kans op succes.

Ernst van de problemen
Relatietherapie kan effectief zijn bij uiteenlopende problemen, van kleine communicatieproblemen tot ernstige vertrouwensbreuken. Echter, in gevallen waarin de relatie al zeer beschadigd is of een van jullie niet bereid is om aan de relatie te werken, is de kans op succes veel kleiner.

Therapeutische aanpak
In relatietherapie kunnen verschillende therapeutische benaderingen worden toegepast. Elke benadering kan verschillende resultaten opleveren. Het is belangrijk om een goede relatietherapeut te vinden die past bij jullie behoeften en doelen. Liefst een relatietherapeut die ervaring heeft met het behandelen van vergelijkbare problemen als die van jullie.

Inzet buiten de therapie
Relatietherapie is niet beperkt tot de sessies in de therapeutische setting. Het succes hangt ook af van jullie inzet om de geleerde vaardigheden toe te passen en actief te werken aan jullie relatie buiten de sessies om.

Onderliggende individuele problemen
Soms kunnen individuele problemen, zoals onopgeloste trauma’s, psychische aandoeningen of verslavingen van invloed zijn op je relatie. Het kan nodig zijn om ook individuele therapie te volgen om deze problemen aan te pakken en het succes van relatietherapie te vergroten.

Het is raadzaam om realistische verwachtingen te hebben en openlijk te communiceren met de relatietherapeut over jullie doelen en wat je hoopt te bereiken in relatietherapie. Je kunt dan samen met de relatietherapeut werken aan het vergroten van de kans op succes.

Kan je alleen in relatietherapie?

Ja, het is mogelijk om alleen in relatietherapie te gaan. Je doet dan als het ware individuele relatietherapie of individuele coaching voor relatieproblemen. Hoewel relatietherapie traditioneel gericht is op het werken met stellen kan individuele relatietherapie nuttig zijn in onderstaande situaties.

Je partner weigert deelname
Soms is je partner niet bereid of niet in staat om deel te nemen aan relatietherapie. In dat geval kun je ervoor kiezen om individuele relatietherapie te volgen om aan je eigen persoonlijke groei te werken en vaardigheden te ontwikkelen om beter om te gaan met de relatieproblemen.

Persoonlijke reflectie en groei
Individuele relatietherapie biedt je de gelegenheid om je eigen gedachten, gevoelens en gedrag binnen je relatie te onderzoeken. Het kan helpen bij het identificeren van persoonlijke patronen, het versterken van zelfbewustzijn en het ontwikkelen van gezondere copingmechanismen.

Verwerken van individuele problemen
Soms kunnen individuele problemen, zoals onopgeloste trauma’s, angsten, depressie, verslavingen of zelfvertrouwensproblemen van invloed zijn op je relatie. Individuele relatietherapie kan helpen bij het aanpakken van deze problemen, waardoor het ook een positieve invloed kan hebben op je relatie.

Voorbereiding op relatietherapie
Individuele relatietherapie kan ook dienen als een voorbereiding op toekomstige relatietherapiesessies met je partner. Het geeft je de gelegenheid om je eigen doelen, behoeften en perspectieven te verkennen, zodat je effectiever kunt deelnemen aan gezamenlijke sessies.

Hoewel individuele relatietherapie waardevol kan zijn, is het niet hetzelfde als reguliere relatietherapie waarbij beide partners betrokken zijn. Individuele relatietherapie kan worden gezien als een aanvullende benadering. Het kan nuttig zijn om op een gegeven moment over te gaan naar gezamenlijke sessies als je partner bereid is om deel te nemen.

Voor welke relatieproblemen kun je terecht bij een relatietherapeut?

Je kunt bij een relatietherapeut terecht voor verschillende relatieproblemen. Relatietherapie kan helpen bij het aanpakken van allerlei uitdagingen en moeilijkheden die zich in je relatie kunnen voordoen. Hieronder benoemen we enkele veelvoorkomende relatieproblemen waarvoor je hulp kunt krijgen bij een relatietherapeut.

Communicatieproblemen
Moeilijkheden bij effectieve communicatie, zoals slecht luisteren, misverstanden, constante ruzies of het vermijden van belangrijke gesprekken.

Conflicten en ruzies
Voortdurende conflicten, herhaalde ruzies, onvermogen om meningsverschillen op te lossen of gevoelens van frustratie en boosheid.

Intimiteitskwesties
Gebrek aan emotionele verbondenheid, verminderde intimiteit of seksuele problemen binnen je relatie.

Ontrouw en vertrouwensbreuken
Overspel, ontrouw of andere vertrouwensbreuken die het fundament van je relatie hebben geschokt.

Financiële problemen
Ongelijkheid, onenigheid of spanningen rondom financiële kwesties, zoals schulden, uitgavenpatronen of verschillende attitudes ten opzichte van geld.

Verschillen in opvoeding of waarden
Conflicten die voortkomen uit verschillende opvoedingsstijlen, culturele achtergronden, religieuze overtuigingen of algemene waarden en overtuigingen.

Veranderingen in levensfasen
Moeilijkheden die kunnen ontstaan bij grote veranderingen in het leven, zoals het krijgen van kinderen, het verlaten van het ouderlijk huis, carrièrewijzigingen of pensionering.

Problemen met familie en schoonfamilie
Conflicten of spanningen die voortkomen uit relaties met schoonfamilie, ouders of andere familieleden.

Onbalans in verantwoordelijkheden
Onevenwichtigheid in taken en verantwoordelijkheden binnen jullie relatie, wat kan leiden tot frustratie en ontevredenheid.

Algemene ontevredenheid en stagnatie
Gevoelens van ontevredenheid, verveling of een gevoel van vastlopen in je relatie zonder duidelijke oorzaak.

Relatietherapie is geschikt voor zowel stellen die ernstige problemen ervaren als voor stellen die hun relatie willen versterken en verdiepen. relatietherapie kan nuttig zijn in verschillende fasen van je relatie, of je nu pas bent begonnen, al lang bij elkaar bent of overweegt om uit elkaar te gaan. Een relatietherapeut kan je ondersteunen bij het verkennen van problemen, het vergroten van inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om jullie relatie te verbeteren.

Waarover praat je tijdens relatietherapie?

Tijdens relatietherapie worden verschillende onderwerpen besproken, afhankelijk van je specifieke behoeften en uitdagingen. De relatietherapeut zal de sessies leiden en richting geven aan de gesprekken, maar de inhoud wordt ook bepaald door wat jullie willen bespreken en welke problemen jullie willen aanpakken. Hieronder noemen we enkele veelvoorkomende onderwerpen die tijdens relatietherapie aan bod kunnen komen:

Communicatie
Communicatieproblemen zijn vaak een belangrijk aandachtspunt in relatietherapie. Jullie kunnen werken aan het verbeteren van luistervaardigheden, het verhelderen van boodschappen, het vermijden van defensief gedrag en het ontwikkelen van effectievere communicatiepatronen.

Conflicthantering
Binnen relaties spelen zich vaak conflicten en ruzies af. De relatietherapeut kan helpen bij het begrijpen van de onderliggende oorzaken van conflicten, het aanleren van constructieve manieren om meningsverschillen aan te pakken en het ontwikkelen van vaardigheden om compromissen te sluiten.

Intimiteit en verbondenheid
Je kunt binnen relatietherapie praten over emotionele verbondenheid, het versterken van intimiteit en genegenheid, het herstellen van vertrouwen en het opbouwen van een diepere emotionele band.

Verwachtingen en rollen
Het is belangrijk om verwachtingen, behoeften en verantwoordelijkheden binnen jullie relatie te bespreken. De relatietherapeut kan helpen bij het creëren van realistische verwachtingen en het onderzoeken van hoe rollen en taken binnen jullie relatie worden verdeeld.

Seksualiteit
Seksuele problemen kunnen ook aan bod komen in relatietherapie. Jullie kunnen het met de relatietherapeut hebben over jullie seksuele verlangens en behoeften, eventuele problemen of discrepanties, en werken aan het verbeteren van seksuele intimiteit.

Verleden en familieachtergrond
De relatietherapeut kan jullie vragen stellen over je familieachtergrond en jullie eerdere ervaringen, omdat deze van invloed kunnen zijn op de huidige dynamiek van jullie relatie. Het kan nodig zijn om eventuele onopgeloste problemen uit het verleden aan te pakken.

Toekomst en doelen
Jullie kunnen praten over jullie visie op de toekomst en individuele en gezamenlijke doelen. De relatietherapeut kan helpen bij het identificeren van gemeenschappelijke waarden en doelstellingen en het opstellen van een plan om deze te bereiken.

De relatietherapeut zal de sessies leiden en een veilige ruimte creëren waarin jullie je beiden kunnen uiten en samen kunnen werken aan het verbeteren van jullie relatie.

Wanneer kan ik het beste in relatietherapie gaan?

Het beste moment om in relatietherapie te gaan varieert afhankelijk van jullie specifieke omstandigheden en behoeften. Relatietherapie is zeer nuttig in de volgende situaties.

Bij communicatieproblemen
Als je merkt dat jij en je partner moeite hebben om effectief te communiceren, regelmatig in ruzies belanden of het gevoel hebben dat je elkaar niet begrijpt, kan relatietherapie helpen om de communicatiepatronen te verbeteren.

Bij aanhoudende conflicten
Als je steeds weer terugkerende conflicten hebt waar je niet uitkomt, kan relatietherapie je helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaken en het ontwikkelen van gezonde conflictbeheersingsvaardigheden.

Bij vertrouwensbreuken
Als er sprake is geweest van ontrouw, bedrog of andere vertrouwensbreuken binnen jullie relatie kan relatietherapie ondersteuning bieden bij het herstellen van het vertrouwen en het verkennen van manieren om jullie relatie weer op te bouwen.

Bij veranderingen in jullie relatie
Grote veranderingen in jullie relatie – zoals het krijgen van kinderen, veranderingen in de gezinssamenstelling, pensionering of andere levensveranderingen – kunnen stress en aanpassingsproblemen met zich meebrengen. Relatietherapie kan helpen bij het navigeren door deze overgangen en het vinden van nieuwe evenwichten.

Bij overweging tot scheiding
Als je overweegt om uit elkaar te gaan of een scheiding te overwegen kan relatietherapie een laatste poging zijn om jullie relatie te redden en te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om de problemen aan te pakken.

Bij preventie en versterking
Relatietherapie kan ook worden ingezet als preventieve maatregel, zelfs als jullie relatie momenteel goed is. Het kan helpen om sterke fundamenten te leggen, communicatievaardigheden te ontwikkelen en een diepere verbinding te versterken, zodat jullie relatie bestand is tegen toekomstige uitdagingen.

Relatietherapie is effectief als jullie beiden openstaan voor het proces en bereid zijn om aan jullie relatie te werken. Wacht vooral niet te lang als je merkt dat er problemen zijn in je relatie. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe groter de kans dat je je relatie kunt verbeteren en negatieve patronen kunt doorbreken.

Wat als je partner niet in relatietherapie wil?

Het kan uitdagend zijn als je partner niet bereid is om deel te nemen aan relatietherapie, terwijl jij wel graag hulp wilt voor jullie relatie. Enkele suggesties over wat je kunt doen als je partner niet in relatietherapie wil.

Communiceer openlijk
Praat met je partner over je verlangen om jullie relatie te verbeteren en waarom je denkt dat relatietherapie zou kunnen helpen. Leg rustig uit waarom het voor jou belangrijk is en hoe je denkt dat het jullie relatie ten goede zou kunnen komen. Probeer begripvol te zijn voor zijn of haar perspectief en luister naar zijn of haar zorgen of aarzelingen.

Informeer over de voordelen
Deel informatie over de voordelen van relatietherapie en wat het kan bieden aan stellen die vergelijkbare uitdagingen ervaren. Wijs op het potentieel om de communicatie te verbeteren, conflicten op te lossen en de relatie te versterken. Laat zien dat relatietherapie niet alleen bedoeld is voor ‘probleemstellen’, maar ook voor stellen die hun relatie willen versterken.

Stel alternatieven voor
Als je partner niet comfortabel is met de traditionele relatietherapie, kun je alternatieve benaderingen voorstellen, zoals een relatiecoach, online relatiecursussen of workshops, boeken over relatietherapie om samen te lezen, of het volgen van individuele therapie om persoonlijke groei te bevorderen.

Zorg voor jezelf
Hoewel het ideaal is om samen aan de relatie te werken, kun je ervoor kiezen om individuele relatietherapie te volgen om aan je eigen persoonlijke groei te werken en vaardigheden te ontwikkelen om beter met de relatieproblemen om te gaan. Dit kan een positieve invloed hebben op de dynamiek van je relatie, zelfs als je partner niet deelneemt.

Zoek ondersteuning elders
Overweeg om steun te zoeken bij vrienden, familieleden, een supportgroep of een counselor om je te helpen omgaan met de uitdagingen in je relatie. Hoewel het geen vervanging is voor relatietherapie, kan het je helpen om emotionele steun te vinden en perspectieven te delen.

Het is belangrijk om geduldig te zijn en de keuze van je partner te respecteren. Hoewel het moeilijk kan zijn als je partner niet wil deelnemen aan relatietherapie, kun je wel werken aan je eigen groei en welzijn. Uiteindelijk kan het tonen van persoonlijke groei en positieve veranderingen in je eigen gedrag en houding de bereidheid van je partner vergroten om in de toekomst hulp te zoeken.

Wat doet een goede, moderne relatietherapeut?

Een goede relatietherapeut is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van stellen bij het verbeteren van hun relatie. De relatietherapeut helpt bij het identificeren en aanpakken van problemen en conflicten binnen jullie relatie en biedt ondersteuning bij het opbouwen van gezonde communicatie en het ontwikkelen van effectieve relatievaardigheden. De werkwijze van een goede relatietherapeut bij RelatietherapieWijzer bestaat uit de volgende onderdelen.

Beoordeling en diagnose
De relatietherapeut voert een beoordeling uit van de huidige situatie en dynamiek binnen jullie relatie. De relatietherapeut luistert naar de zorgen en uitdagingen waar jullie mee worstelen en probeert een goed begrip te krijgen van de problemen die moeten worden aangepakt.

Behandelplan opstellen
Op basis van de beoordeling ontwikkelt de relatietherapeut een behandelplan dat is afgestemd op jullie specifieke behoeften en doelen. Het behandelplan kan verschillende benaderingen omvatten, afhankelijk van de therapeutische aanpak van de relatietherapeut en jullie behoeften.

Begeleiding en coaching
De relatietherapeut begeleidt jullie tijdens de sessies en biedt een veilige omgeving waarin jullie je gedachten, gevoelens en zorgen kunnen uiten. De relatietherapeut helpt bij het verbeteren van jullie communicatie, het oplossen van conflicten en het ontwikkelen van wederzijds begrip.

Onderwijs en vaardigheden aanleren
De relatietherapeut voorziet jullie van kennis en tools om je relatie te verbeteren. De relatietherapeut kan educatieve informatie verstrekken over onderwerpen als communicatie, emotionele intimiteit, vertrouwen en conflictbeheersing. Daarnaast kan de relatietherapeut jullie helpen bij het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde relatie.

Het verkennen van dieperliggende problemen
Soms kunnen er onderliggende problemen zijn die jullie relatie beïnvloeden, zoals individuele psychologische of emotionele kwesties. De relatietherapeut kan helpen bij het identificeren en aanpakken van deze problemen en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde professionals voor individuele therapie.

Follow-up en evaluatie
Gedurende het relatietherapeutische proces volgt de relatietherapeut jullie voortgang en past indien nodig het behandelplan aan. De relatietherapeut evalueert samen met jullie de resultaten en doelen van de relatietherapie. Het uiteindelijke doel is om jullie te ondersteunen bij het opbouwen van een gezonde en bevredigende relatie, waarbij jullie beter in staat zijn om met uitdagingen om te gaan en een diepere verbinding met elkaar te ervaren.

Wat is EFT relatietherapie?

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie die zich richt op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en hechting tussen jullie. Het is een gestructureerde benadering die gebaseerd is op de theorie van hechting en emoties.

De belangrijkste principes van EFT zijn:

Emotionele verbondenheid
EFT benadrukt het belang van emotionele verbondenheid en hechting binnen je relatie. EFT richt zich op het begrijpen en veranderen van de negatieve interactiepatronen die jullie verbondenheid verstoren en het creëren van positieve interacties die jullie emotionele band versterken.

Emotionele bewustwording
EFT moedigt jullie aan om je bewust te worden van je eigen emoties en die van je partner. Het helpt jullie om de diepere emoties en behoeften achter je gedrag te herkennen en te begrijpen.

Herstructurering van interactiepatronen
EFT richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve interactiepatronen, zoals terugtrekking, kritiek of defensief gedrag. Het helpt jullie om nieuwe manieren van communiceren en reageren te ontwikkelen die jullie emotionele verbondenheid bevorderen.

Hechtingsverwerking
EFT besteedt aandacht aan het verwerken van hechtingservaringen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op jullie relatie. EFT helpt jullie om eventuele pijnlijke ervaringen, angsten of onzekerheden met betrekking tot hechting te begrijpen en te genezen.

Tijdens EFT-sessies werkt de relatietherapeut met jullie samen om deze principes toe te passen. De relatietherapeut helpt jullie om onderliggende emoties te verkennen, interactiepatronen te begrijpen en nieuwe manieren van communicatie en verbinding te ontwikkelen. EFT maakt gebruik van gestructureerde gesprekken, emotiegerichte interventies en experientiële oefeningen om jullie relatie te verdiepen en de emotionele veiligheid te vergroten.

Het doel van EFT is het creëren van een veilige en ondersteunende relatie waarin partners zich emotioneel verbonden voelen, elkaar kunnen vertrouwen en elkaars behoeften kunnen vervullen. EFT is effectief gebleken bij het verminderen van relatieproblemen, het verhogen van de tevredenheid in relaties en het bevorderen van langdurige positieve veranderingen.

Wat is het verschil tussen IBCT en EFT relatietherapie?

Hoewel zowel IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) als EFT (Emotionally Focused Therapy) beiden vormen van relatietherapie zijn die gericht zijn op het verbeteren van relaties, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide benaderingen.

Benadering
IBCT is een integratieve benadering die elementen combineert uit de gedragstherapie, de emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Het richt zich op zowel acceptatie als verandering in gedrag en interactiepatronen. EFT daarentegen is gebaseerd op de theorie van hechting en richt zich op het bevorderen van emotionele verbondenheid en hechting tussen partners.

Focus
IBCT legt de nadruk op het verbeteren van communicatie, het aanleren van vaardigheden en strategieën voor conflicthantering, en het verminderen van negatieve interactiepatronen. IBCT richt zich op het veranderen van gedrag en interacties. EFT richt zich daarentegen voornamelijk op het begrijpen en transformeren van de emotionele dynamiek binnen jullie relatie. EFT richt zich op het herstructureren van interactiepatronen die jullie emotionele verbondenheid verstoren en het creëren van positieve, veilige interacties.

Theoretisch kader
IBCT put uit verschillende therapeutische benaderingen en theorieën, waaronder gedragstheorie, emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy. EFT is sterk geworteld in de hechtingstheorie en onderzoek naar hechtingsprocessen.

Therapeutische technieken
IBCT maakt gebruik van technieken zoals gedragsexperimenten, communicatietraining, probleemoplossingstechnieken en cognitieve herstructurering. EFT maakt gebruik van technieken zoals emotiegerichte interventies, experientiële oefeningen en gestructureerde gesprekken om de emotionele veiligheid en verbondenheid te vergroten.

Aanpak van individuele problemen
IBCT heeft een sterkere nadruk op het individuele functioneren en het aanpakken van individuele problemen die van invloed kunnen zijn op jullie relatie. EFT richt zich meer op het begrijpen van de hechtingsbehoeften van beide partners en hoe die van invloed zijn op jullie relatie.

Beide benaderingen kunnen effectief zijn in het verbeteren van relaties, maar ze hebben verschillende theoretische uitgangspunten en therapeutische technieken. De keuze tussen IBCT en EFT kan afhangen van jullie specifieke behoeften, voorkeuren en doelen, evenals de expertise van de relatietherapeut die beschikbaar is.

Wat is IBCT relatietherapie?

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) is een vorm van relatietherapie die gericht is op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en het verminderen van conflicten binnen je relatie. Het is een integratieve benadering die elementen combineert uit de gedragstherapie, emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy.

De kernprincipes van IBCT omvatten:

Acceptatie
IBCT legt de nadruk op acceptatie van je partner zoals hij of zij is, inclusief de onvermijdelijke verschillen en tekortkomingen. Het gaat erom elkaars individualiteit te waarderen en te accepteren, en te leren omgaan met de frustraties die voortkomen uit de onvermijdelijke wrijvingen binnen een relatie.

Verandering
Hoewel acceptatie belangrijk is, moedigt IBCT ook positieve verandering aan in gedrag en interactiepatronen die jullie relatie kunnen verbeteren. IBCT richt zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden en strategieën om effectiever te communiceren, conflicten op te lossen en emotionele verbondenheid te vergroten.

Mindfulness
IBCT integreert mindfulness-principes om jullie te helpen bewuster te zijn van je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, evenals die van je partner. Door mindfulness te cultiveren, kunnen jullie beter reageren op uitdagingen en conflicten in plaats van impulsief te reageren vanuit emoties.

Emotionele verbondenheid
IBCT richt zich op het versterken van jullie emotionele verbondenheid. Het moedigt je aan om hun emotionele behoeften te delen en te begrijpen, en om een veilige hechting en empathie te ontwikkelen.

IBCT maakt gebruik van verschillende therapeutische technieken, zoals het bevorderen van empathie, het herkennen en veranderen van negatieve interactiepatronen, het bevorderen van constructieve communicatie en het aanleren van vaardigheden om met conflicten om te gaan. De relatietherapeut fungeert als een gids en begeleidt jullie bij het ontwikkelen van een gezondere en gelukkiger relatie.

Het belangrijkste doel van IBCT is het creëren van een relatie waarin jullie je begrepen voelen, emotioneel ondersteund worden en in staat zijn om constructief met elkaar om te gaan. IBCT streeft naar een betere communicatie, emotionele verbondenheid en tevredenheid binnen jullie relatie.

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie, ook wel bekend als koppeltherapie of gezinstherapie, is een vorm van therapie die zich richt op het verbeteren van relaties tussen partners of gezinsleden. Het is een gestructureerd proces waarbij een professionele therapeut optreedt als een neutrale derde partij om koppels te begeleiden bij het identificeren en aanpakken van problemen in hun relatie.

Wat kost relatietherapie?

De kosten van relatietherapie kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de locatie, ervaring van de therapeut, duur en frequentie van de sessies en de therapeutische benadering. Onderstaand enkele gangbare kostenoverwegingen met betrekking tot relatietherapie.

Uurtarief
Veel therapeuten hanteren een uurtarief voor hun diensten. Dit tarief kan variëren, afhankelijk van de therapeut en de regio. Gemiddeld liggen de kosten voor relatietherapie tussen de 80 en 150 euro per sessie.

Duur en frequentie van sessies
Relatietherapiesessies duren meestal 60 tot 90 minuten. De frequentie van de sessies kan variëren, afhankelijk van de behoeften en afspraken tussen jullie en de relatietherapeut. In het begin kan het wekelijks zijn, na verloop van tijd kan dit minder frequent worden.

Verzekering
Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor relatietherapie, afhankelijk van het type verzekering en de dekking. Het is raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te informeren naar de mogelijke vergoedingen voor relatietherapie.

Sliding scale
Sommige therapeuten hanteren een “sliding scale” (glijdende schaal), waarbij de kosten worden aangepast op basis van jullie inkomen. Dit kan relatietherapie toegankelijker maken als je te maken hebt met een beperkter budget.

Korting op online relatietherapie
Bij RelatietherapieWijzer wordt online relatietherapie altijd deels vergoed.

Het is heel belangrijk om te beseffen dat de kosten voor relatietherapie een investering zijn in de gezondheid en het welzijn van jullie relatie. Het kan waardevol zijn om de kosten af te wegen tegen de mogelijke voordelen en positieve impact op jullie relatie.

Het is ook de moeite waard om te informeren naar eventuele betalingsregelingen of pakketdeals die relatietherapeuten mogelijk aanbieden. Het is belangrijk om openlijk te praten over de kosten en financiële mogelijkheden met de relatietherapeut, zodat je samen kunt werken aan een passende regeling, indien nodig.

Welke vormen van relatietherapie zijn er?

Er zijn verschillende benaderingen en therapeutische modellen die worden gebruikt in relatietherapie. De belangrijkste zijn IBCT en EFT. Beide zijn effectief en hebben ieder eigen uitgangspunten. RelatietherapieWijzer heeft een voorkeur voor IBCT, vanwege de brede inzetbaarheid en de aanpak die gericht is op effectieve communicatie, acceptatie én verandering.

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy
IBCT combineert elementen uit de gedragstherapie, de emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Het richt zich op zowel acceptatie als verandering in gedrag en interactiepatronen.

EFT – Emotionally Focused Therapy
EFT richt zich op het bevorderen van de emotionele verbondenheid en hechting tussen partners. Het richt zich op het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen en het creëren van veilige, positieve interacties.

Daarnaast zijn er nog andere benaderingen die minder bekend zijn, zoals de Gottman Method Couples Therapy die gericht is op het identificeren van destructieve interactiepatronen, Imago Relationship Therapy, gericht op het begrijpen van de onbewuste patronen en behoeften die partners naar elkaar toe trekken, Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) die zich richt op het identificeren van de gewenste toekomst en Narrative Therapy, gericht op het verkennen van de verhalen en overtuigingen die stellen hebben over zichzelf en hun relatie.

Elke benadering heeft zijn eigen theoretische basis, principes en therapeutische technieken. Kies een benadering die past bij jullie behoeften, doelen en waarden. Een ervaren relatietherapeut kan helpen bij het bepalen welke benadering het meest geschikt is voor jullie specifieke situatie.

Werkt relatietherapie?

Ja, relatietherapie is effectief en levert positieve resultaten op. Veel onderzoeken tonen aan dat relatietherapie succesvol is in het verbeteren van relaties en het verminderen van relatieproblemen. Het succes van relatietherapie hangt af van verschillende factoren, waaronder jullie bereidheid om deel te nemen, de ernst van de problemen, de therapeutische aanpak en jullie inzet. Relatietherapie bewerkstelligt onder andere de onderstaande positieve veranderingen.

Verbeterde communicatie
Relatietherapie richt zich vaak op het verbeteren van communicatiepatronen. Door effectievere communicatie te ontwikkelen, kunnen jullie leren om openlijker en begripvoller met elkaar te praten, misverstanden te verminderen en beter te luisteren naar elkaars behoeften en zorgen.

Betere conflictbeheersing
Relatietherapie kan jullie helpen bij het ontwikkelen van gezonde strategieën voor het oplossen van conflicten. Het aanleren van effectieve conflicthanteringsvaardigheden kan leiden tot meer constructieve discussies en het verminderen van destructieve ruzies.

Versterking van intimiteit en verbondenheid
Door middel van relatietherapie kunnen jullie werken aan het versterken van je emotionele verbondenheid en intimiteit. De relatietherapeut kan helpen bij het herstellen van vertrouwen, het opbouwen van wederzijdse steun en het bevorderen van een diepere emotionele band.

Individuele groei
Relatietherapie biedt ook ruimte voor individuele groei en zelfreflectie. Het kan jullie helpen om persoonlijke patronen, overtuigingen of gedragingen die een negatieve invloed hebben op jullie relatie, te identificeren en aan te pakken.

Vaardigheden aanleren
Relatietherapie biedt jullie de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden en tools te leren die nodig zijn om gezonde relaties te onderhouden. Dit kan variëren van communicatie- en conflicthanteringsvaardigheden tot het verbeteren van probleemoplossende vaardigheden en het opbouwen van emotionele veerkracht.

Jullie relatie zal niet altijd perfect zijn na afronding van het traject. Relatietherapie helpt jullie om beter uitgerust te zijn uitdagingen aan te gaan, effectiever te communiceren en positieve veranderingen in je relatie aan te brengen.

Wordt relatietherapie vergoed?

Relatietherapie wordt niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering in Nederland. Relatietherapie valt niet onder de reguliere zorg die wordt gedekt door de ziektekostenverzekering.

Sommige aanvullende verzekeringen bieden wel gedeeltelijke vergoeding voor relatietherapie. Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar en/of je polisvoorwaarden raadplegen om te zien of er dekking is voor relatietherapie en wat de specifieke voorwaarden en vergoedingen zijn.

Als relatietherapie wordt vergoed kunnen er bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast kunnen er beperkingen zijn met betrekking tot het aantal sessies dat wordt vergoed, het eigen risico of een maximumvergoeding.

Als je zelf betaalt kun je de tarieven en betalingsmogelijkheden bespreken met de relatietherapeut. Soms bieden relatietherapeuten een “sliding scale” (glijdende schaal), waarbij de kosten worden aangepast op basis van jullie inkomen. Of je kunt wellicht een betalingsregeling afspreken om de relatietherapie toegankelijker te maken.

Het kan ook de moeite waard zijn om te informeren of je werkgever een vergoedingsregeling heeft voor relatietherapie. Het is voor je werkgever ten slotte ook belangrijk dat jij goed in je vel zit.